Våra specialiteter 

Specialistläkarna Sergel City är en specialistläkarklinik som erbjuder tidsbokning till ett brett urval av specialiteter. 
Vår tanke är att ge specialistsjukvård till våra patienter genom hög kvalité, tillgänglighet och service.  
I samarbete med våra läkare verkar vi i avtal med Stockholms Läns Landsting genom auktorisation Vårdval och etablering Nationella Taxan. Vi tillämpar landstingstaxa.  

Allmänmedicin

Allmänmedicinsk mottagning.
Dr. Dyfan Lewis.

Dyfan Lewis


Gynekologi

Gynekologisk mottagning och dagkirurgiska behandlingar. 

Verksamma läkare är:
Dr. Britt-Marie Carsjö 
Dr. Jie Engvall  
Dr. Fariba Zhaeentan

Britt-Marie Carsjö

Jie Engvall

        Fariba Zhaeentan


Kirurgi & 
Endoskopi

Kirurgisk och endoskopisk mottagning, (så som gastroskopi och sigmoideoskopi), och dagkirurgiska behandlingar, (så som hudförändringar).

Verksamma läkare är:
Doc. Gordon Lahnborg
Med. Dr. Claes Lenander
Dr. Lars Rönström

Gordon Lahnborg

Claes Lenander

        Lars Rönström


Ortopedi

Ortopedisk mottagning och dagkirurgiska behandlingar, (så som hand- och 
Dr. Fredrik Strömwall

 Fredrik Strömwall


Reumatologi

Verksamma läkare är:
Dr. Jan-Erik Efverström
Med. Dr. Kenneth Henriksson
 

Jan-Erik Efverström

Kenneth Henrikson


Urologi

Urologisk mottagning och dagkirurgiska behandlingar, (så som förhudsplastiker och steriliseringar). 

Dr. Adelaida Carlsson
Dr. Maria Lander
Dr. Lars Rönström
 

Adelaida Carlsson

          Maria Lander

         Lars Rönström


Öron- näsa- hals / Audiologi

Öron- näsa- halsmottagning och dagkirurgiska behandlingar, (så som näs/sinuskirurgi, otokirurgi och mun/svalgkirurgi, hudförändringar i öron- näsa- halsområdet).
Verksamma läkare är:

Prof. Dan Bagger-Sjöbäck 
Med. Dr. Lennart Edfeldt 
Dr. Arvid Haeggström
Doc. Jan Kumlien 
Med. Dr. Gunnar Marklund 
Med. Dr. Jerker Stigare 
Doc. Karin Strömbäck
Med. Dr. Louise Widemar 
Doc. Ulf Zätterström 
 

Dan Bagger-Sjöbäck

Jan Kumlien 

Karin Strömbäck

Lennart Edfeldt

Gunnar Marklund

Louise Widemar

Arvid Haeggström

Jerker Stigare

        Ulf Zätterström


Specialistläkarna Sergel City  Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelcity.se