Gynekologi

Gynekologiverksamheten på Specialistläkarna Sergel City

Specialistläkarna Sergel City har stor gynekologiverksamhet mitt i Stockholm. Vi är 4 läkare och vi har runt 8-10 000 patientbesök årligen. I verksamheten sker mottagningsbesök med bedömning och behandling. Våra läkare är alla mycket erfarna och har många års erfarenhet och mycket hög tillgänglighet kännetecknar vår verksamhet. 

Vi tar främst hand om nedan gynekoogiska besvär:

  • Fertilitetsutredningar 
  • Inkontinens / Framfall
  • Klimakteriella besvär 
  • Dysplasi
  • Blödningsrubbningar
  • PCO
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Gynekologiska infektioner

Vi talar/behärskar svenska, engelska, franska, persiska och kinesiska. 

Verksamma läkare är:
Dr. Britt-Marie Carsjö
Dr. Jie Engvall
Dr Fariba Zhaeentan 

Britt-Marie Carsjö

Jie Engvall

Fariba Zhaeentan


Specialistläkarna Sergel City  Västra Trädgårdsgatan 2A, 111 53 Stockholm, Tel 08-644 28 55, Fax 08-10 63 22, www.sergelcity.se